Bostadsrättsföreningen Nor-bo

Västra Götalands län

Information

Bostadsrättsföreningen Nor-bo hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Herrljunga som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Nor-bo finns. I Herrljunga så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Nor-bo tillhör verksamheterstypen Bostadsrättsförening och verksamheten har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Nor-bo har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Nor-bo så kan ni göra det genom att skicka er post till Hudene , 524 92, Herrljunga men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på .

Herrljunga arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler verksamheter.

Bostadsrättsföreningen Nor-bo har idag 769606-0263 som sitt organisationummer.

Firman tecknas förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter, två i förening. är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Nor-bo

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter för fritidsboende åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning i tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsföreningen Nor-bo så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Csiszar, Ellen Marie Olsen som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Höydal, Frode Aksel som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Kristiansen, Arild Georg som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Rönning, Carlot som är född och har titeln Ordinarie ledamot, Svendsen, Kjell Jörgen som är född och har titeln Ordinarie ledamot, Grinde, Rolf Henry som är född och har titeln SuppleantIhle, Eli som är född 1943 och har titeln Suppleant, .